Poziom czytelnictwa w Polsce w ostatnich latach plasuje się na dość niskim poziomie. Właśnie z tego względu propagowane są coraz to nowsze inicjatywy, które mają nieco te dane poprawić. Jednym z projektów propagujących ideę głośnego czytania jest między innymi ten kryjący się pod nazwą „ Książka na żywo”.

Założenia projektu

Celem tego projektu jest oczywiście wzbudzenie większego zainteresowania kontaktem dzieci i młodzieży z literaturą. W ramach tego projektu planowane jest między innymi organizowanie cyklu spotkań dla różnych grup wiekowych. Dodatkową atrakcją ma być także zorganizowanie konkursu ilustratorskiego.

Zadania projektu

Podstawowym celem jest przede wszystkim zainteresowanie dzieci czytelnictwem. Jednocześnie planowane jest także docelowe zwiększenie liczby placówek prowadzących kampanie „Cała Polska Czyta Dzieciom” czy też organizowanie spotkań z twórcami literatury.

Similar Posts